Tájékoztató az állatorvosi tevékenység általános kockázatairól

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaimat igénybe veő állattulajdonosok minél elégedettebbek legyenek az általam végzett állatorvosi tevékenységgel, tájékoztatnom kell Önt néhány fontos kérdésről.

Ezek közül az első, hogy az állatorvosi szolgáltatás nem eredményfüggő. Ez azt jelenti, hogy a beteg gyógyulásáért én mindent meg fogok tenni, azonban a kezelések és beavatkozások eredményességét nem tudom előre garantálni.

A másik fontos tudnivaló, hogy az állatorvosi szolgáltatás során szinte nincs is olyan tevékenység vagy beavatkozás, aminek kivitelezése, vagy alkalmazása ne járna valamilyen kockázattal, előre nem látható, kiszámíthatatlan következménnyel. A legegyszerűbbnek tűnő ténykedések is – mint egy injekció beadása, vagy az állat vizsgálathoz való lefogása – váratlan és sokszor kellemetlen következményekkel, reakciókkal járhatnak. Ennek oka az, hogy a mi munkánk tárgyai élőlények, amik hasonlatosságaik ellenére is nagyon eltérőek lehetnek egymástól. Nincs két egyforma kutya, vagy macska, még akkor sem, ha kinézetre olyan másai egymásnak, mint két tojás. Ennek megfelelően a reakcióik is mások (egyediek) lehetnek, eltérhetnek az átlagostól. Különösen így van ez akkor, ha egészségi állapotuk nem megfelelő, a szervezetük betegségekkel terhelt.

A munkám során igyekszem mindenben szakszerűen, az állatorvoslás szabályait megtartva eljárni. Ennek szellemében minden olyan esetben előre tájékoztatom az ügyfeleimet, ha egy beavatkozás, vagy műtét kockázata meghaladja az átlagos mértéket. Ezekben az esetekben elmondom, hogy miben rejlik ez a kockázat, és azt hogyan próbálom majd kivédeni. A tervezett beavatkozást pedig csak akkor fogom elvégezni, ha a tulajdonos azt nem csak szóban, hanem aláírásával is igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta, és ennek ismeretében kéri annak elvégzését.

A mindennapi munkám, szolgáltatásaim során azonban (akár már a legelső látogatásomkor) egy sor olyan rutinbeavatkozást kell elvégeznem az ön állatán (pl. védőoltások, injekciók beadása, vérvételek stb.), melyek kockázati mértéke minimális, de legalábbis jóval az átlagosnak nevezhető szint alatt van, mégsem tagadható el a meglétük. Ezekben a mindennapi rutinszerű esetekben, helyzetekben azonban mind az Ön, mind az én számomra jelentősen rontaná a munkavégzés hatékonyságát, ha minden ténykedésem előtt, percenként tájékoztatnám Önt az elméletileg szóba jöhető veszélyekről, és folyamatosan a beleegyezését kérném minden szúrásba, injekciózásba. Ennek elkerülése érdekében kérem ennek a helyzetnek a szíves tudomásul vételét.

Minőségbiztosítás

Mint minden praktizáló magánállatorvos, én is kötelezően tagja vagyok a Magyar Állatorvosi Kamarának. Kamarai regisztrációs számom: 0710.
Ha munkámmal kapcsolatosan etikai kifogása merülne fel, a fenti szervezet Etikai Bizottságához fordulhat panasszal. Az Etikai Bizottság címe: 1149 Budapest, Bartl János u. 11. fsz. 3.

Az állatorvosi munkám során, azzal összefüggésben esetleg előforduló és nekem felróható károkozás fedezésére szakmai felelősségbiztosítással rendelkezem a Generali–Providencia Biztosító Rt.-nél.

Állatorvosi Elsősegély-szolgálat