Állatútlevél kiállítása a tulajdonos lakhelyén 4000 Ft + 4000 Ft (kiszállási díj) = 8000 Ft,
mikrochip beültetése a tulajdonos lakhelyén 6000 Ft + 4000 Ft (kiszállási díj) = 10 000 Ft.
Az útlevél kiállításának illetve a mikrocsip behelyezésének díjai tartalmazzák a regisztrációs díjakat, az anyagköltséget és a munkadíjakat. Egyidejű útlevélkiállítás és mikrochip-beültetés esetén a kiszállási díjat természetesen csak egyszer számítom fel.
A kiszállási díj hétvégén és ünnepnapokon, valamint este 20 óra és reggel 8 óra között 8000 Ft.

Az alábbi díjtáblázatban szereplő árak csak tájékoztató jellegűek. Az itt fel nem sorolt egyéb beavatkozások díjairól a szolgáltatás megrendelésekor kérjen további felvilágosítást!
Feltétlenül olvassa el a táblázat utáni szöveges részeket is!

Érvényes 2009. július 1-től alaptarifa[1] (Ft) hétvégi és éjszakai tarifa[1] (Ft)
kiszállás [2] 4000 8000
betegvizsgálat [3] 4000 8000
sürgősségi pótdíj 2500 2500
útiköltség-térítés [4] 2500 2500
végleges elaltatás (euthanasia) [5] 4000 4000
állathulla elszállításának alapdíja 3000 6000
állathulla elszállítás súlydíja 120 Ft/kg
betegszállítás állatkórházba 6000 8000

Ha az ellátás során gyógyszer- vagy anyagfelhasználásra is sor kerül, 400 Ft minimális gyógyszer- (anyag)költséget számítok fel akkor is, ha a felhasznált gyógyszerek (anyagok) tényleges értéke nem éri el a 400 Ft-ot. Ezen összeg felett a felhasznált gyógyszerek és anyagok tényleges értékét számítom fel.

A táblázatban feltüntetett árak 20% áfát tartalmaznak. A díjak megállapításánál figyelembe vettem a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott tájékoztató jellegű díjtétel-ajánlásokat és árképzési szabályokat, valamint az állatorvosi díjaknak a fővárosban kialakult és elfogadott általános árszínvonalát.

[1] ALAPDÍJat számítok fel munkanapokon 8 és 20 óra között, HÉTVÉGI, ÉJSZAKAI tarifát munkanapokon 20 és 8 óra között, valamint hétvégeken (szombaton és vasárnap), munkaszüneti- és ünnepnapokon 0 és 24 óra között.

[2] A KISZÁLLÁSI DÍJ magában foglalja a helyszínre történő kiérkezés minden közvetlen és közvetett költségét, beleértve az oda és visszautazásra fordított idő ellenértékét, valamint 20 km oda-vissza útig tartalmazza az útiköltséget is. E távolság felett további útiköltség-térítést számítok fel (megkezdett 10 km-enként 2500 Ft-ot). A kiszállási díjat és az útiköltség-térítést minden, lakáson történő ellátási igény esetén fel kell számítanom, függetlenül attól, hogy a beteg állat milyen beavatkozást vagy ellátást igényel, valamint akkor is, ha a helyszínre való kiérkezésig az állat elpusztul.

[3] A BETEGVIZSGÁLATI DÍJAT azokban az esetekben számítom fel,amikor az ellátandó állat betegségének, tüneteinek megállapításához (ismételt kiszállás esetén azok változásának megállapítása érdekében) annak általános vagy egyes szerveire irányuló részletes vizsgálatára is sor kerül. A betegvizsgálati díjban benne van a szükséges injekciók, tabletták beadásának díja is (a végleges elaltatás esetén is, ha azt betegvizsgálat előzte meg). Az egyéb beavatkozások és szolgáltatások díjai a kiszállási díjon felül, külön-külön tételesen kerülnek felszámításra.

[4] Csak 20 km-nél nagyobb oda-vissza út esetén, megkezdett 10 km-enként.

[5] Azokban az esetekben, amikor a beavatkozásra önmagában, betegvizsgálat nélkül kerül sor.

Állatorvosi Elsősegély-szolgálat